Der gøres opmærksom på, at der er copyright © på alle billeder i billedreportagen.
Alle billederne er oprindelig analoge og dermed ikke af så god en kvalitet.

manila