1998_0-31-180

Mangfoldigheden af køretøjer er stor i Manila.