Tilbage til tekstsiden.

En detalje på et af husene i Villefrance.     (1997)