Tilbage til tekstsiden.

Udsigt over tagene i Paris, med Sacre Cæur i baggrunden.     (2007)