Tilbage til tekstsiden.

Toppen af  Mont Ventoux med den civile radarstation i baggrunden.