Tilbage til tekstsiden.
Mamma Maddalena og hendes mand, samt øvrige køkkenstab.