Tilbage til tekstsiden.

Vesuv set fra den store plads Piazza del Foro.