Tilbage til tekstsiden.

Et sidste blik på Korsika og Bastia agterude.