Tilbage til tekstsiden.

Én af de gamle middelaldergader.