Tilbage til tekstsiden.

Kystsikring, så campingpladsen ikke skrider i havet.