Tilbage til tekstsiden.

Aftenudsigt ud over Paris´s tage, med Sacre Cœur i baggrunden.