Tilbage til tekstsiden.

Enkelte forretninger har dog åbnet tidligt.