Tilbage til tekstsiden.

Et udsnit af det flotte vægmaleri.