Tilbage til tekstsiden.

Inderhavnen med restauranterne i baggrunden.