Tilbage til tekstsiden.

Hugorme til trods, skal der plukkes lyng.